“Promisiunile se fac frecvent de către politicieni. Noi nici nu știm, nici nu dorim să facem politică.” (Gusti)

Evaluarea Proprietăților Imobiliare

Dacă ai dori sa obții o opinie autorizată sau un raport de evaluare cu ajutorul cărora să:

  • cunoști cândva în trimestrul I al anului curent, valoarea impozabilă valabilă în ultima zi a anului precedent, pentru clădirea asupra căreia deții dreptul absolut de proprietate. Pentru ca valoarea impozabilă estimată în raport sa fie luată în considerare de către organul fiscal va fi nevoie să depui la DITL un exemplar al raportului de evaluare, în format fizic; despre evaluarea pentru impozitare te rugăm să te documentezi aici;
  • te informezi asupra valorii de piață pe care o are, la un moment dat, o proprietate imobiliară care ar putea să fie propusă pentru tranzacționare;
  • afli valoarea de piață a dreptului absolut de proprietate deținut asupra unui bun cu care dorești să garantezi un împrumut solicitat unei instituții financiare;
  • intermediezi tranzacționarea unei proprietăți imobiliare care este în curs de executare silită;

atunci te rugăm sa nu eziți să ne contactezi.

Tarife exclusiv orientative B2C și recomandate pentru efectuarea evaluării în vederea estimării valorilor de piață, inclusiv deplasarea și inspectarea subiectului de evaluat (fără TVA)
Minim
Lei Eur
Teren intravilan 400 83
Teren extravilan 500 104
Apartament în bloc locuințe rezidențiale 400 83
Apartament în clădire tip vilă 500 104
Construcție rezidențială (inclusiv teren) 600 125
Spațiu comercial (inclusiv teren) 890 185
Clădire de birouri (inclusiv teren) 1090 227
Proprietate industrială (inclusiv teren și cel mult 2 clădiri) 1190 248
Proprietate agro-zoo-tehnică (inclusiv teren și cel mult 2 clădiri) 1490 310

Important: Tariful oficial aplicabil finalmente se agreează împreună cu solicitantul evaluării, după ce evaluatorul va fi studiat documentele solicitate și după ce va fi interpretat rezultatele inspecției.

Tariful orientativ minim propus se aplică în general pentru un singur lot de teren, o singură clădire ori un singur ansamblu format dintr-un singur lot de teren și o singură construcție.

Distanța deplasării inclusă în tarif: raza max. 25 km vs sediu.

Deplasarea (sediu – subiect – sediu) care va cumula mai mult decât 50 de km rulați va fi taxată cu 1 leu/km (fară TVA).

Onorariul încasat pentru o evaluare va reprezenta transferul către client al raportului de evaluare în două versiuni: un format pdf. semnat/parafat electronic și un format fizic.

Dacă se comandă în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data livrării raportului, un raport suplimentar în care se evaluează un teren sau o construcție imediat învecinate și de aproximativ aceleași anvergură și structură cu subiectul evaluării inițiale, atunci se poate acorda o reducere de până la 15%.

Dacă se comandă doar “opinie formalizată asupra valorii de piață”, fără întocmirea raportului complet de evaluare, atunci tariful poate să suporte o reducere cu până la 20%.

Tarifele minime propuse pot fi modificate oricând de către prestator.

Tarifele oficiale aplicabile pentru estimarea valorii impozabile vor fi propuse punctual, adaptat fiecărei comenzi de evaluare.

Certificat Energetic & Audit Energetic

Sub denumirea completă de “Certificat de performanţă energetică”, Certificatul Energetic reprezintă un document tehnic, prin care se confirmă nivelul de performanţă energetică a unei clădiri.

Elaborarea certificatelor energetice şi punerea lor la dispoziţia potenţialilor cumpărători sau chiriaşi de către proprietari a devenit obligatorie începând cu data de 1 ianuarie 2013, pentru situaţiile în care se încheie contracte de vânzare-cumpărare sau închiriere a locuinţelor unifamiliale şi a apartamentelor din blocurile de locuinţe, precum şi în cazul în care se doreşte reabilitarea termică a locuinţei. Prevederea legală era deja valabilă încă din anul 2007 pentru construcţiile noi cărora li se făcea recepţia de către autorităţile locale.

Certificatul Energetic are în cuprinsul său valorile de referinţă care sunt prevăzute în reglementările tehnice aflate în vigoare. Acestea permit clienţilor să facă o evaluare comparată a performanţei energetice a unei anumite clădiri.

Acest serviciu este oferit momentan prin intermediul colaboratorilor.

Management Comercial

  • Audit și consultanță ale proceselor operaționale din cadrul specializării Marketing&Vânzări în domeniile B2B și Retail
  • Analize SWOT culminate de dezvoltare a activităților de Hunting/Farming ale echipelor din teren
  • Managementul operațional al echipelor de vânzări B2B

Nu doar cu experiență semnificativă, dar și cu expertiză în ceea ce înseamnă managementul de aproape și de la distanță al echipelor de vânzări B2B, am putea să reprezentăm un partener și un jucător esențial pentru dezvoltarea pe orizontală (mărirea cotei de piață, mărirea cotei de cont și micșorarea cotei de business punctual) a domeniului comercial în care sunt implicate firmele pe care le gestionați.

În general, în business-ul modern este recomandat ca firmele să nu depindă exclusiv de angajații lor ci mai degrabă de profesionalismul cu care sunt adaptate procesele de activități ale fiecărui jucător, de la CEO până la ultimul din ierarhie.

În ceea ce privește fluxurile de activități care cuprind metodele de vânzare, inclusiv urmărirea și adaptarea acestora, credem că am fi în măsură să descoperim împreună limbajul comun și generator de rezultate de tip win-win.

Formare (Training) și Antrenare (Coaching)

Dacă vrei să te inițiezi în a cunoaște:

  • bazele comunicării
  • bazele vânzării
  • bazele negocierii

atunci, te rugăm să ne dai de veste.

Suntem autorizați

Menu